sitemap  | 🔒

Super Diesel

VLASTNOSTI PALIVA

 

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o motorovou naftu dle normy ČSN EN 590, která je obohacena oproti běžhné naftě speciálním aditivem (látka zlepšující vlastnosti paliva). Výrobcem aditiva je společnost Vif, s. r. o., specializující se na aditivaci pohonných hmot. Aditivum se přidává do paliva během nakládání pomocí speciálního aditivačního zařízení.

Na základě aktuálního ročního období rafinerie distribuují naftu dle těchto tříd (definováno výše uvedenou normou):

VLASTNOSTI PALIVA SUPER DIESEL

Palivo Super Diesel prodávané u nás má navíc tyto vlastnosti, které se projevují zejména při pravidelném tankování:

SKLADOVÁNÍ U KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE

Skladování pohonných hmot detailně upravuje norma ČSN 65 6500.

V případě nedodržení normy je skladovatelnost běžné nafty okolo 3 měsíců. Většinou tak dochází u konečného spotřebitele. Super Diesel má skladovatelnost prodlouženou až na půl roku při nedodržení normy.

Nahoru